ΓΥΜΝ. ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 62-63

Αριστερά επάνω: Ανδρεόπουλος Ν.,Γκότσης Τρ., Κουλικούρδης, Δεδεγκίκας Γ., Παπαϊωάννου Ευστ., Αθανασίου Μιχ., Μπέσης Ε., Πρωτονοτάριος Κ., Μπαρμπαρίτσας Γ., Λεούσης, Καλάβριας(;). Κάτω: Μπήτρος Ε., Σταματίου Στ., Σακκιώτης Ν., Μώρος Δημ.
... Η αγάπη μου για τη φωτογραφία αλλά και η απασχόληση μου με τα ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ είχαν σαν αποτέλεσμα τη λήψη πολυάριθμων φωτογραφιών. Από τα φιλμ που σώθηκαν πάνω από 3.000 φωτογραφίες, θα δημοσιεύσω όσες λήφθηκαν δημόσια (παρελάσεις), όσες δημοσίευσαν τα ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ και όσες λήφθηκαν σε φιλικό περιβάλλον. Εάν κάποιος βέβαια δεν επιθυμεί την δημοσίευση της φωτογραφίας αρκεί να μας το δηλώσει στο mail fotoaegina@gmail.com Επειδή η ανάλυση της παρουσίασης είναι χαμηλή, όποιος επιθυμεί την φωτογραφία μπορεί να την ζητήσει και να πάρει την πρωτότυπη δωρεάν. ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜ