ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1980

Αριστερά Αντώνης Βλασταράκος, Κ. Παπακωνσταντίνου, Αντρέας Στρατηγός. Δεξιά Αντώνης Λαμπαδάριος, Στέφανος Παπαναστασίου, Ν. Μαρμάρινός, Ν. Κοττάκης, Ν. Μαλτέζος, Ε. Πηγιαδίτης, Ε. Λινός.
... Η αγάπη μου για τη φωτογραφία αλλά και η απασχόληση μου με τα ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ είχαν σαν αποτέλεσμα τη λήψη πολυάριθμων φωτογραφιών. Από τα φιλμ που σώθηκαν πάνω από 3.000 φωτογραφίες, θα δημοσιεύσω όσες λήφθηκαν δημόσια (παρελάσεις), όσες δημοσίευσαν τα ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ και όσες λήφθηκαν σε φιλικό περιβάλλον. Εάν κάποιος βέβαια δεν επιθυμεί την δημοσίευση της φωτογραφίας αρκεί να μας το δηλώσει στο mail fotoaegina@gmail.com Επειδή η ανάλυση της παρουσίασης είναι χαμηλή, όποιος επιθυμεί την φωτογραφία μπορεί να την ζητήσει και να πάρει την πρωτότυπη δωρεάν. ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜ