ΜΙΧ. ΚΟΡΟΡΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ

// //
(αρχείο Γ. Μεγρέμη)