Ο ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

// //
Διακρίνονται αριστερά του Αντρέα, ο Νίκος Μαλτέζος και τα αδέλφια Στέλιος και Γιώργος Γιαννούλης. Δεξιά ο Ορφανός