ΜΠΑΓΑΓΙΟΣ & ΠΙΤΣΟΥΝΙΑΣ

// //
Ο Γιάννης Χελιώτης και ο Κώστας Πάνου παίζουν θέατρο στο σκάφος του πρώτου γύρω στο 1987