ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1980

// //
Νίκος Γιαννούλης (δικηγόρος), Νίκος Μαλτέζος, Γεώργιος Καλατζάκης