ΜΕ ΠΗΛΙΚΙΑ 1968

// //
Νικολάου Ιωάννης, Πέππας Διονυσης, Κορορός Νίκος, Καλαμάρας Διονυσης. Στη μέση ο Μουρελάτος Βασίλης