Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1967

// //
Καίτη Τζάνου, Μεγρέμης Γεώργιος, Καίτη Αντωνίου (Αρχείο Γ. Μεγρέμη)