ΕΠΕΙΔΕΙΞΕΙΣ 1966

// //
Μάνος, Στέλιος λαδάς, Ευάγγελος Μαρνέζος. Κάτω ο Γεωργίου  (αρχείο Σταύρου Μπακόμητρου)