ΧΟΡΟΙ 1965

// //

Από δεξιά: Σκουρλετοπούλου Αικατερίνη, Πρωτονοταρίου, Καλαμάρα Μαρίνα, Λάμπρου Φιλιώ,-.