ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 1965-66

// //
Σωτήρης Ρεκλείτης, Βαγγέλης Πηγιαδίτης