ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΠΗΛΙΚΙΑ 1965-66

// //
1η σειρά: Τσιφλίδης, Κουλικούρδης, Μπόγρης, Μπέσης Σπύρος