ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 1962

// //
Από αριστερά Μαυρουδή, Γ. Μεγρέμης, Τσοπάνου (αρχείο δάσκαλου Γ. Μεγρέμη)