ΓΥΜΝ ΕΠΕΙΔΕΙΞΕΙΣ 1961

// //
Αρχείο Σταύρου Μπακόμητρου