Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1959

// //

Διακρίνονται οι δάσκαλοι Κονδύλης, Λογοθέτης, Ελένη Κάτσα, Μεγρέμης Γεώργιος και οι μαθητές: Λυκούρης, Μοίρας, Μάνος, Καλπάτσος, Δεληκωνσταντής Δημήτρης, Σακκιώτης, Λορέντζος, Πηγιαδίτης Βαγγέλης, Μαργαρώνης Γιάννης, Σακκιώτου Ευτυχία  (Αρχείο Γ. Μεγρέμη)