ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

// //
Αριστερά ο δάσκαλος Λογοθέτης και δεξιά ο δήμαρχος Σπύρος Λεούσης (αρχείο δάσκαλου Γ. Μεγρέμη)