ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ Γ.

// //
Αριστερά ο Αλεξίου Γεώργιος