ΤΡΑΠΕΖΩΜΤΑ

// //
Αριστερά Αντρέας Πετρίτης, Μεν Πατυχάκης. Στο βάθος Παν. Πρωτονοτάριος και Τούλα Πρωτονοταρίου. Δεξιά Παπαναστασίου Στέφανος, Νίκος Μαλτέζος, Μανώλης Μπεντενιώτης, Σταύρος Καλαμάκης κ.ά.