ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΡΙΔΑ

// //
Ο Πάνος Μεγρέμης ψαρεύει, μπροστά του είναι η Ιριδα Κρητικού