ΠΕΤΡΑΣ και ΣΚΙΤΣΑΣ

// //
(Αρχείο Δάσκαλου Γ. Μεγρέμη)