ΓΙΟΡΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια
-,Μαρίκα Τρούσσα, Γιάννης Μοίρας (Μπότος), Διονύσης Τρούσσας,--(αρχείο δάσκαλου Γ. Μεγρέμη)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου