ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ

// //
-, Βαρδαβάκης Μανώλης, Μαρίνης,-,Τρούσσας Διονύσης, Κότσυφας Διονύσης (αρχείο δάσκαλου Γ. Μεγρέμη)