ΓΕΝΕΘΛΙΑ 1965

// //
Τα γενέθλια της Ρίτας Καρδιασμένου τον Ιούνιο του 1965. (Αρχείο δασκάλου Γ. Μεγρέμη)