ΣΧΟΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1968

// //

Νένα Χατζίνα, Πανταζή,-,Χριστίνα Πραγκαστή, Νίκη Μαρμαρινού, Σώρρου Ξανθή, Δεληκωνσταντής Δημήτρης, Βαγγέλης Πηγιαδίτης, Λορέντζου