ΜΑΡΙΔΑΚΙ

// //

Από δεξιά Μηνάς Μαρμαρινός, Βασίλης και Νεκταρία Αλυφαντή, Γεώργιος Μοίρας