ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ

// //
Από αριστερά Πούντος Μηνάς, Μπεντενιώτης Μανώλης, Νίκος Μαλτέζος, Δημήτρης Μαρίνης