ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 1994

// //
Αριστερά ο δάσκαλος Γιάννης Σακκιώτης με τον Δήμαρχο Τρύφωνα Γκότση