Λητανεία Αγ. Νεκταρίου 1986

// //

fot742 Από αριστερά ο νομάρχης Φούρας, Σαραντίτης, Σαρλής,Μπουγάς, Γιώργος Τζίτζης,Γιώργος Γιαννούλης