ΜΑΙΟΣ 1969

// //
Διακρίνω Φ. Γαλάρη, Μαρία Τζίτζη, Μπέση, Μαρούσα Μαλτέζου, Γιάννης Αγγελόπουλος, Φρόσω Γριβοπούλου. Λεονάρδος Χατζίνας, Ασπασία Μαλτέζου, Ανθή Ιωάννου, Μαρία Λάμπρου, Μαρία Καλαμάκη, Χριστίνα Χατζίνα, Αντωνία Γιαννοπούλου. Αριστερά ο καθηγητής Αγγελής και στο κέντρο ο Παπατζανάκης