ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 1965

// //
Πρώτη αριστερά η Αντωνία Γιαννοπούλου και τελευταία δεξιά η Ελένη Χατζίνα