ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΡΕΑΣ

// //

Από αριστερά κάτω: Νίκος Κρητικός, Δημήτρης Κρητικός, Τζίτζης Νίκος, Ειρήνη Κρητικού, Τζίτζη Μαρία, Κλώνος Δημήτρης, Πετράς Κώστας. Μεσαία σειρά: Χιωταίος Χρήστος και η γυναίκα του Μάριον, -, Μπήτρος Γιώργος και η γυναίκα του Βασιλική, Κατερίνα Καλαμάκη, Γιώργος Καλαμάκης, Φρειδερίκη και Θύμιος Χατζόπουλος.

Επάνω σειρά: Παντελής Τζίτζης, Γιάννης Χατζόπουλος, Χιωταίου Ιωάννα, Γιώτα Τζίτζη, Παναγοπούλου, Γιώτα Κρητικού,-,Εύα Χατζοπούλου, Ελένη Κλώνου, Βαρβάρα Μπήτρου, Ελένη Καλαμάκη, Παναγιώτης Καλαμάκης.