Οικογένεια Αλυφαντή.

// //

Αριστερά ο Τάκης, στη μέση ο πατέρας Βασίλης και δεξιά ο Γιάννης