ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ

// //
Από αριστερά Γιάννης Σακκιώτης, Καράτζαλης, Αρχοντούλα, Ελένη Χαλδαίου, Αντώνης Ντελής