ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ

// //

Από δεξιά Κοντράρος, Νίκος Τζίτζης, Αδαμόπουλος Γιώργος, Μαρία Βατικιώτη, Σπύρος Ζάμπος