ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥΛΗ ΜΟΙΡΑ

// //
(Άρχείο Δημ. Ζάμπου)