ΓΥΜΝ ΕΠΕΙΔΕΙΞΕΙΣ

// //
Από δεξιά Τάκης Γεωργιλάκης, Καλαμάκης Γιώργος, Αλυφαντής Γιάννης, Χατζίνας Μανώλης, Νεκτάριος Πανταζής