ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ

// //
Δεξιά ο εστιάτορας Γιώργος Αλεξίου. Το εστιατόριο ήταν εκεί που είναι σήμερα το "εν πλω"