ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ (ΒΑΤΖΟΥΛΙΑΣ)

// //
(Αρχείο Δημ. Ζάμπου)