ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 9-11-1987

// //

Αριστερά ο Γιώργος Τζίτζης και η γυναίκα του, στο κέντρο ο υπουργός Ε. Γιαννόπουλος και οι βουλευτές Σαραντίτης, Ντεντιδάκης και Π. Σαρλής