ΣΧΟΛ. ΑΓ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 6/1995

// //
Ο Δήμαρχος Τρύφων Γκότσης βραβεύει τους μαθητές