Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 28-9-1960

// //
Α Δημοτικό με διευθυντή τον Τσούμα