ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ 21-4-1969

// //

Από αριστερά Μαρία Λάμπρου, Αθηνά Χατζή, Γιάννης Αγγελόπουλος, Σούλα Χατζηπέρη, Νίκη Μαρμαρινού. Δεξιά με τα γυαλιά ο Μεγρέμης