ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2008

// //

Παπα-Αντρέας, Φίλιππας Τζίτζης, Νίκος Τσιφλίδης