ΓΙΟΡΤΗ 1998

// //

Από δεξιά Γιώργος Τζίτζης, Λαμπαδάριος Στέλιος, Τρύφων Γκότσης, -, Κοττάκης