ΔΑΝΑΗ 1988

// //

Από δεξιά Νεκταρία Αλυφαντή, Σώζων Μπέσης και μια ξένη