ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1986

// //

Από δεξιά Γιάννης Γιαννούλης, Αννα Πρωτονοταρίου, Σκουλάς, Τούλα Πρωτονοταρίου