ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1986

// //

Από αριστερά Γιάννης Γιαννούλης, Παπαθεμελής, Σταύρος Καλαμάκης, Παναγής Πρωτονοτάριος