ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 1986

// //

Από δεξιά Γιάννης Γιαννούλης, Σπύρος Χατζίνας, Μελίνα Μερκούρη, Αλαβάνος