ΔΑΝΑΗ 1984

// //
Ο Μιχάλης Μαυρουδής (λύρας) με την γυναίκα του  Κούλα αριστερά και την Μπέση στη μέση