ΛΕΚΚΑΣ 1977

// //

Από δεξιά Μερκούρης Καρύδης, Κώστας Δεληκωνσταντής, Γιάννης Γκούμας, Βιολής και ο μικρός ο Κώστας ο Ασφαλιστής